Tvärsnitt av PVC-fönsterpvcfönster

PVC-Fönster – underhållsfria fönster

PVC fönster
PVC fönster är en av de vanligaste typerna av fönster. PVC är som bekant en typ av plast som gör att fönstren får bra hållfasthet och tål en hel del. Den vanligaste anledningen till att många väljer pvc-fönster är att de är näst intill underhållsfria vilket är en stor fördel för offentliga miljöer och företag som inte har tid att vårda sina fönster på samma sätt.

Vad är PVC
Som nämnt ovan är PVC en plast, nämligen Polyvinylklorid. Detta är en av de plaster som används mest och längst, speciellt inom byggindustrin. Plasten har många fördelar vilket är anledningen till att det är så pass vanligt i fönster som det faktiskt är. Väldigt mycket runt omkring i vår omgivning består av PVC, inte bara fönster. Det kan röra sig om delar i datorn, lister och även förpackningar och ventilationsrör.

Underhållsfria fönster
Många som har stora villor tycker det är jobbigt att behöva tänka på underhåll av huset och fönstren. Det är mycket som ska göras och att behöva sköta fönstren lägger till ytterligare arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte PVC-fönster på samma sätt. Andra fönster som aluminiumfönster och framförallt träfönster kräver en del underhåll. Träfönster måste målas om ungefär vartannat år. Aluminiumfönster behöver även de målas om när naturen legat på. För att sköta ett PVC fönster behöver man bara smörja beslagen någon gång ifall man tycker att fönstret går lite trögt att öppna. Man behöver aldrig tänka på att börja måla spröjs eller liknande. Detta beror på att när det kommer till PVC-fönster sitter färgen inuti plasten vilket gör det helt omöjligt för den att bli sliten eller falla av. Oavsett vilket fönster du har måste du såklart fortfarande putsa rutorna.

Brandsäkerhet
Fönstret är i bostadshus den vanligaste nödutgången vi har. Man vill därför att det ska vara säkert att ta sig ut genom den. Rekommendationen är att ha ett öppningsbart fönster i varje rum som man kan utrymma ur ifall olyckan skulle vara framme. När det kommer till att jämföra PVC fönster med till exempel träfönster har de båda för och nackdelar. PVC har högre antändningspunkt än trä vilket såklart är en fördel. En annan fördel är att pvc inte brinner av sig själv. Tar du bort värmekällan slutar plasten brinna, till skillnad från träfönster. Om plasten nu skulle börja brinna frigörs däremot många farliga gaser som man absolut inte vill andas in. Således så finns både för och nackdelar ur säkerhetssynpunkt.

Livslängd
Om du är ute efter ett bekymmersfritt fönsterägande så är PVC fönster valet för dig. Det har utförts en rad tester där man har jämfört olika typer av fönster efter många års användning. Det största testets har genomförts av Sveriges tekniska forskningsinstitut på fönster som är monterade ända från 87. Detta test visade att efter alla år var hälften av alla fönster helt intakta utan några fel. De fel som fanns var gällande öppningen eftersom fönstren inte blivit smörjade eller underhållna. Inget av PVC fönstren hade några bristfälligheter vad gäller missfärgningar eller läckage av väta.